Loading...

BALTI

KAMĒLIJAS STRAUMES klavierkoncerts BALTI  Labo Sajūtu Mājvietā izskanējis.

Tik balti, kā jasmīni zied…

Baltas saules apmirdzēts vakars izskanējis, lai atbalsotos mūsu katra nākamībā.

Baltas klavieres. Baltas skaņas. Baltas drānas. Balti cilvēki. Balti smaidi. Balti klavieru taustiņi. Balti ziedi. Baltas domas un jūtas. Balti pieskārieni. Baltas dzejas rindas. Balti taureņi. Balti. Balti, balti…

BALTI

Šajā vakarā debesis bija vaļā, lai arvien plašāk un plašāk tās atvērtu mūsu sirds durvis vaļā tīrai un patiesai mīlestības būšanai.

Šis bija vakars, kurā Debesis ar Zemi savienojās mūsu katra sirdstelpā, kura pielija pilna ar baltu, baltu Gaismu. Gaismu, kurā mazais top liels, vājais – stiprs, rūgtais – saldenajā, neziņa pārtop par ziņu un nemīlestība pārtop mīlestībā.

Tādā baltā, baltā mīlestībā top it viss, kam mēs katrs pieskaramies Tagad!

Mēs visi kopradījām, kādu trauslu jutīguma mirkli baltā gaismā!

Tajā vakarā viss bija pa īstam. Pa īstam smaidījām, pa īstam notrausām dievišķās asaras, pa īstam klavieres spēlējām, pa īstam skanējām, pa īstam klusējām, pa īstam kurpes noāvām, pa īstam plauksta plaukstai pieskārās, pa īstam sienāži sisināja, pa īstam putni sadziedājās ar Kamēliju, pa īstam saule rietēja, pa īstam sirsnīgi baudījām. Viss bija PA ĪSTAM! Patiesi un no sirds!

Kamēlijas savienība ar baltajām klavierēm ir jaunatklājums mums – cilvēkiem, bet ne viņai pašai. Tik sen jau viņa tās ir pazinusi, tik sen jau gribējusi skandēt tās…Vien Laiks tās Tagad ieskandējis ir. Tik dvēseliski trausla un atklāta ir Kamēlijas skanēšana caur saviem radītajiem skaņdarbiem. Tik patiesi dzīvi ir Kamēlijas radītie dzejoļi, tik…Uz mirkli apstājās laiks. Šis visiem tik zināmais laiks. Lai uz mirkli pabūtu ārpus tā, ārpus šīs Zemes realitātes…Lai uz mirkli ieklausītos savā sirds skaņā, kura brīnišķi atsaucas Kamēlijas sirds skaņai, lai uz mirkli aizturētu elpu un sajustu savu klusuma telpu tik piepildītu ar dievišķi krāšņām jušanām.

Tik balti, kā margrietas zied…

BALTI

Tik BALTI ir izskanējis KAMĒLIJAS STRAUMES KLAVIERKONCERTS LABO SAJŪTU MĀJVIETAS dabas koncertzālē!

Sirds dziļa pateicība KAMĒLIJAI par atsaucību, par būšanu, jušanu un radīšanu.

Sirds dziļa pateicība katram klātesošajam! Mūsmājās tik daudz baltu ļaužu bij’ pirmo reiz’!

Sirds dziļa pateicība Debesīm, par saules sakarsēto vakaru!

Uz augšu